Cvičné testy - seznam témat zpět   Vyberte téma, ze kterého chcete sestavit test.
téma
Historická věda, kultura, civilizace
Měření času
Vývoj písma
Starověký Egypt
Starověká Mezopotámie
téma
Antické Řecko a Řím
Antická božstva
Antičtí heroové
Bible
Starý zákon- Genesis